Mật Ong Nguyên Chất – Nuôi Ở Bìa Rừng Yên Bái

280,000

Ai cũng biết mật ong có rất nhiều tác dụng. Điều tất cả mọi người lo lắng chỉ là chất lượng có đảm bảo không mà thôi.
Tại Mai Linh Mart cam kết chất lượng mật ong nguyên chất 100%. Tuy là ONG NUÔI không phải ong rừng, nhưng được nuôi SÁT BÌA RỪNG nên chất lượng cũng gần tương đương.