Tương Ớt Mường Khương – Đặc Sản Vùng Cao Lào Cai

50,000